Arama Yap
Проект "Концепция за международна иновационна мрежа"

Intereuropean Concept Innovation Network"Грантовата схема на Програмата за сътрудничество между Република Турция и ЕС"

TR2015/DG/01/A6-02/081

🙟🙝

СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИМА НОВ КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ-13 август 2020г.

Начална дата : July 17 2020 Friday

Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да участвате в конкурс за иновативно предприемачество.
Цели на проекта:

Конкретните цели на проекта са да се повиши капацитетът на Търговско-промишлената палата в Трабзон и партньорските палата, Българската търговско-промишлена палата, Търговската палата на промишлеността и занаятите в Каунас. Цел е подобряване на услугите, предлагани в областта на управление на иновациите, интелектуална собственост, дизайн и комерсиализация и насърчаване на развитието на културата и духа на иновативното предприемачество чрез обучения и предоставяне на консултантски услуги.
 Целева група:
  • Представители / служители на организации, фокусирани върху изследвания и разработки, иновации и трансфер на технологии;
  • Лица, които се интересуват от иновации, технологии и иновативно предприемачество;
  • Предприемачите;

Цели на проекта:

Конкретните цели на проекта са да се повиши капацитетът на Търговско-промишлената палата в Трабзон и партньорските палата, Българската търговско-промишлена палата, Търговската палата на промишлеността и занаятите в Каунас. Цел е подобряване на услугите, предлагани в областта на управление на иновациите, интелектуална собственост, дизайн и комерсиализация и насърчаване на развитието на културата и духа на иновативното предприемачество чрез обучения и предоставяне на консултантски услуги.
Целева група :
  • Представители / служители на организации, фокусирани върху изследвания и разработки, иновации и трансфер на технологии;
  • Лица, които се интересуват от иновации, технологии и иновативно предприемачество;
  • Предприемачите;

Цели на проекта:

Конкретните цели на проекта са да се повиши капацитетът на Търговско-промишлената палата в Трабзон и партньорските палата, Българската търговско-промишлена палата, Търговската палата на промишлеността и занаятите в Каунас. Цел е подобряване на услугите, предлагани в областта на управление на иновациите, интелектуална собственост, дизайн и комерсиализация и насърчаване на развитието на културата и духа на иновативното предприемачество чрез обучения и предоставяне на консултантски услуги.
Целева група :
  • Представители / служители на организации, фокусирани върху изследвания и разработки, иновации и трансфер на технологии;
  • Лица, които се интересуват от иновации, технологии и иновативно предприемачество;
  • Предприемачите;


ИНОВАЦИИ

Иновации в: продуктите/услугите, маркетинга, процесите бизнес моделите, Иновациите са идеите, които се превръщат в сила за създаване на добавена стойност. Предприемачеството е процес, който гледа на света около нас от различна гледна точка и оценява възможностите. Предприемачът е този, който създава иновации или ги развива, когато поема рискове. Иновация е реализирането на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), или процес, нов маркетингов подход или нов организационен метод в бизнес практиките, организацията на работното място или външните отношения.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Предприемачеството е процес, който се осъществява от индивиди, които създават стойност за други индивиди и обществото като цяло, възпозлват се от икономическите възможности или създават нови такива; което допринася за промени в икономическата система с иновациите, които носи.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Правата на индивидите върху продукти, създадени с тяхното знание и труд, се наричат права върху интелектуалната собственост. Авторските права или правата върху интелектуална собственост се отнасят до съвкупност от материални и морални права, които могат да бъдат притежавани на работното място или в съседските права.