Arama Yap


УЧАСТВАЙТЕ В СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Българска търговско-промишлена палата напомня на всички предприемачи с нови идеи за развитие на бизнес да участват в организираното състезание за иновативно предприемачество. Крайният срок за кандидатстване е13 август /четвъртък/.

Първата стъпка е да си направите регистрация от линкаhttps://bit.ly/33IkqWM  и да активирате профила си. След това отворете връзката:https://bit.ly/2XFmYkL и кликнете на „кандидатствай“ най-долу в страницата на обявлението. Бутонът „отговори на въпросите“ ще Ви препрати към формата за кандидатстване. Изискване е при попълване на всеки отделен въпрос да натиснете зеления бутон „регистриране“.  Когато сте попълнили всички въпроси, следва да се съгласите с условията (няма да имате възможност да редактирате апликационната си форма след окончателно подаване). Когато попълните въпросника, можете да го подадете чрез бутон „изпрати кандидатурата ми“.

Тримата най-високо оценени предприемачи ще имат възможност да представят проектите си по време на виртуално събитие с участници от бизнес общността в Турция, Литва и България, където могат да намерят потенциални партньори или инвеститори. Те ще получат и персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или подкрепа по време на попълването на формата за кандидатстване, или за подготовка за представянето на Вашите идеи, БТПП може да Ви окаже съдействие. В рамките на проекта се реализира интересно и полезно обучение по предприемачество, като създадените материали може да Ви бъдат от полза. За допълнителна информация:

Европейски иновационен и информационен център

Българска търговско-промишлена палата

Тел: +359 2/ 8117 525 / 515/ 505

Е-mail: een@bcci.bg

http://www.bcci.bg

Дейностите се реализират в рамките на проект „Концепция за международна иновационна мрежа“, TR2015/DG/01/A6-02/081, финансиран по линия на  Европейския съюз, програма Turkey-ЕU Business Dialogue, уебсайт:www.conceptinnovation.network.

УЧАСТВАЙТЕ В СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Българска търговско-промишлена палата напомня на всички предприемачи с нови идеи за развитие на бизнес да участват в организираното състезание за иновативно предприемачество. Крайният срок за кандидатстване е13 август /четвъртък/.

Първата стъпка е да си направите регистрация от линкаhttps://bit.ly/33IkqWM  и да активирате профила си. След това отворете връзката:https://bit.ly/2XFmYkL и кликнете на „кандидатствай“ най-долу в страницата на обявлението. Бутонът „отговори на въпросите“ ще Ви препрати към формата за кандидатстване. Изискване е при попълване на всеки отделен въпрос да натиснете зеления бутон „регистриране“.  Когато сте попълнили всички въпроси, следва да се съгласите с условията (няма да имате възможност да редактирате апликационната си форма след окончателно подаване). Когато попълните въпросника, можете да го подадете чрез бутон „изпрати кандидатурата ми“.

Тримата най-високо оценени предприемачи ще имат възможност да представят проектите си по време на виртуално събитие с участници от бизнес общността в Турция, Литва и България, където могат да намерят потенциални партньори или инвеститори. Те ще получат и персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или подкрепа по време на попълването на формата за кандидатстване, или за подготовка за представянето на Вашите идеи, БТПП може да Ви окаже съдействие. В рамките на проекта се реализира интересно и полезно обучение по предприемачество, като създадените материали може да Ви бъдат от полза. За допълнителна информация:

Европейски иновационен и информационен център

Българска търговско-промишлена палата

Тел: +359 2/ 8117 525 / 515/ 505

Е-mail: een@bcci.bg

http://www.bcci.bg

Дейностите се реализират в рамките на проект „Концепция за международна иновационна мрежа“, TR2015/DG/01/A6-02/081, финансиран по линия на  Европейския съюз, програма Turkey-ЕU Business Dialogue, уебсайт:www.conceptinnovation.network.