Arama Yap


СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИМА НОВ КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ-13 август 2020г.

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ
 „КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНОВАЦИОННА МРЕЖА“ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА

*Скоро очаквайте и обявяване на нови дати за обучението „Мастър клас за млади предприемачи и стартиращи фирми“

Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да участвате в конкурс за иновативно предприемачество. Състезанието има за цел да насърчи развитието на иновативната предприемаческа култура и дух най-вече сред стартиращите компании. Участието в конкурса ще даде възможност на предприемачите да представят своите иновативни идеи, като подадат своите проектни идеи през портала на проекта.

Стъпки за подаване на кандидатура:
1/Регистрация в портала
2/Попълване на кратък въпросник онлайн

Оценка на иновативните идеи:
1/Първи етап: оценка на проектните идеи от външни оценители през портала на проекта (подадените проектни идеи ще бъдат анонимни за оценителите)
*В зависимост от броя на подадените кандидатури на първия етап ще бъдат излъчени между 5 и 10 от подадени предложения, които са получили най-висок брой точки
2/Втори етап: класираните на първи етап предприемачи ще имат възможността да представят своите иновативни идеи пред комисия от оценители, която ще се състои от експерти от България, Турция и Литва. * на втория етап от състезанието ще бъдат обявени тримата победители

 

Проектните идеи трябва да:  


Награди:   
1. Тримата най-високо оценени предприемачи ще могат да представят идеите си пред потенциални инвеститори от Литва, Турция и България; 
2. Тримата победители ще получат и персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план

Конкурсът за иновативно предприемачество ще се проведе в трите партньорски държави които са партньори по проекта, и по този начин ще бъде осигурено споделянето на опит, добри практики и възможностите за комерсиализация в тези страни.

Ще очакваме кандидатури за участие в състезанието за иновативно предприемачество до13 август 2020г.

При нужда от допълнителна информация или помощ при регистрация, моля свържете се с нас на:

тел: +359 2 8117 525/505/515
имейл:een@bcci.bg

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от състезанието могат да бъдат споделени с трети лица, с отчетна цел и при оценяване на кандидатурите. Преди да се запишете за участие, моля да се запознаете с приложената към списъка декларация на БТПП за поверителност при събирането и обработката на Вашите лични данни. Можете да я намерите и на адрес:  http://www.bcci.bg/declaration-bg.htmlvb

СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИМА НОВ КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ-13 август 2020г.

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ
 „КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНОВАЦИОННА МРЕЖА“ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА

*Скоро очаквайте и обявяване на нови дати за обучението „Мастър клас за млади предприемачи и стартиращи фирми“

Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да участвате в конкурс за иновативно предприемачество. Състезанието има за цел да насърчи развитието на иновативната предприемаческа култура и дух най-вече сред стартиращите компании. Участието в конкурса ще даде възможност на предприемачите да представят своите иновативни идеи, като подадат своите проектни идеи през портала на проекта.

Стъпки за подаване на кандидатура:
1/Регистрация в портала
2/Попълване на кратък въпросник онлайн

Оценка на иновативните идеи:
1/Първи етап: оценка на проектните идеи от външни оценители през портала на проекта (подадените проектни идеи ще бъдат анонимни за оценителите)
*В зависимост от броя на подадените кандидатури на първия етап ще бъдат излъчени между 5 и 10 от подадени предложения, които са получили най-висок брой точки
2/Втори етап: класираните на първи етап предприемачи ще имат възможността да представят своите иновативни идеи пред комисия от оценители, която ще се състои от експерти от България, Турция и Литва. * на втория етап от състезанието ще бъдат обявени тримата победители

 

Проектните идеи трябва да:  

  • Имат кратка и ясна концепция
  • Създават добавена стойност
  • Бъдат ориентирани към научно-изследователска дейност и иновации
  • Да целят произвеждане и развиване високотехнологични продукти / услуги     
  • Да допринесе за увеличаване на износа от региона


Награди:   
1. Тримата най-високо оценени предприемачи ще могат да представят идеите си пред потенциални инвеститори от Литва, Турция и България; 
2. Тримата победители ще получат и персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план

Конкурсът за иновативно предприемачество ще се проведе в трите партньорски държави които са партньори по проекта, и по този начин ще бъде осигурено споделянето на опит, добри практики и възможностите за комерсиализация в тези страни.

Ще очакваме кандидатури за участие в състезанието за иновативно предприемачество до13 август 2020г.

При нужда от допълнителна информация или помощ при регистрация, моля свържете се с нас на:

тел: +359 2 8117 525/505/515
имейл:een@bcci.bg

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от състезанието могат да бъдат споделени с трети лица, с отчетна цел и при оценяване на кандидатурите. Преди да се запишете за участие, моля да се запознаете с приложената към списъка декларация на БТПП за поверителност при събирането и обработката на Вашите лични данни. Можете да я намерите и на адрес:  http://www.bcci.bg/declaration-bg.htmlvb

Коментари

Добави нов коментар :