Arama Yap


Успешно приключи проект „Концепция за международна иновационна мрежа“

С огромен успех приключи проект „Концепция за международна иновационна мрежа“.  Благодарение на дейностите, млади предприемачи от България, Литва и Турция се възползваха от участие в безплатно обучение, включващо теми за развитието на бизнеса, като дизайн, предприемачество, управление на проектния жизнен цикъл и управление на интелектуалната собственост. Проведе се международно състезание за иновативно предприемачество, а трима от победителите от всяка страна получиха консултантска услуга за развитие на бизнес план.

Част от отзивите на участниците в проектните дейностите от България:

Джейн Димитрова – участник в обучението и един от финалистите от състезанието за иновативно предприемачество: Много съм доволна от подкрепата, която получих от БТПП. След проведена първа консултация, на която уточнихме визията ми за бизнес модела, основните цели, очаквания и препятствия, получих изключително изчерпателно проучване. То се състои от ценни насоки за пазара, на който стъпвам, съдържа полезни линкове към институции, които биха могли да дадат информация, както и от ориентировъчни прогнози. Също така разработихме финансов план за очакваните разходи и приходи. Цялостно сега имам по-ясна и изчистена визия и имам увереност да доразвия проекта си.’’

Л. Лозанова: Уважаеми организатори, Сърдечно благодаря за интересния курс и полезните лекции, както и за предоставените контакти! С уважение!

Александър Няголов: Беше уникално! Благодаря отново!

Доброслава Стоилова:Благодаря за възможността да се включа в онлайн обучението по предприемачество! Макар, че нямах възможност да участвам във всички сесии, ми беше изключително приятно да участвам и да получа толкова полезна информация в областта на start-up.

 

Дейностите се реализират в рамките на проект „Концепция за международна иновационна мрежа“, TR2015/DG/01/A6-02/081, финансиран по линия на Европейския съюз, програма Turkey-ЕU Business Dialogue, уебсайт: www.conceptinnovation.network 

Успешно приключи проект „Концепция за международна иновационна мрежа“

С огромен успех приключи проект „Концепция за международна иновационна мрежа“.  Благодарение на дейностите, млади предприемачи от България, Литва и Турция се възползваха от участие в безплатно обучение, включващо теми за развитието на бизнеса, като дизайн, предприемачество, управление на проектния жизнен цикъл и управление на интелектуалната собственост. Проведе се международно състезание за иновативно предприемачество, а трима от победителите от всяка страна получиха консултантска услуга за развитие на бизнес план.

Част от отзивите на участниците в проектните дейностите от България:

Джейн Димитрова – участник в обучението и един от финалистите от състезанието за иновативно предприемачество: Много съм доволна от подкрепата, която получих от БТПП. След проведена първа консултация, на която уточнихме визията ми за бизнес модела, основните цели, очаквания и препятствия, получих изключително изчерпателно проучване. То се състои от ценни насоки за пазара, на който стъпвам, съдържа полезни линкове към институции, които биха могли да дадат информация, както и от ориентировъчни прогнози. Също така разработихме финансов план за очакваните разходи и приходи. Цялостно сега имам по-ясна и изчистена визия и имам увереност да доразвия проекта си.’’

Л. Лозанова: Уважаеми организатори, Сърдечно благодаря за интересния курс и полезните лекции, както и за предоставените контакти! С уважение!

Александър Няголов: Беше уникално! Благодаря отново!

Доброслава Стоилова:Благодаря за възможността да се включа в онлайн обучението по предприемачество! Макар, че нямах възможност да участвам във всички сесии, ми беше изключително приятно да участвам и да получа толкова полезна информация в областта на start-up.

 

Дейностите се реализират в рамките на проект „Концепция за международна иновационна мрежа“, TR2015/DG/01/A6-02/081, финансиран по линия на Европейския съюз, програма Turkey-ЕU Business Dialogue, уебсайт: www.conceptinnovation.network