Arama YapСЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИМА НОВ КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ-13 август 2020г.


Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да участвате в конкурс за иновативно предприемачество. Състезанието има за цел да насърчи развитието на иновативната предприемаческа култура и дух най-вече сред стартиращите компании. Участието в конкурса ще даде възможност на предприемачите да представят своите иновативни идеи, като подадат своите проектни идеи през порлата на проекта.

Стъпки за подаване на кандидатура:
1/Регистрация в порлата
2/Попълване на кратък въпросник онлайн

Оценка на иновативните идеи:
1/Първи етап: оценка на проектните идеи от външни оценители през портала на проекта (подадените проектни идеи ще бъдат анонимни за оценителите)
*В зависимост от броя на подадените кандидатури на първия етап ще бъдат излъчени между 5 и 10 от подадени предложения, които са получили най-висок брой точки
2/Втори етап: класираните на първи етап предприемачи ще имат възможността да представят своите иновативни идеи пред комисия от оценители, която ще се състои от експерти от България, Турция и Литва. * на втория етап от състезанието ще бъдат обявени тримата победители


Проектните идеи трябвва да:  

  • Имат ясна и кратка концепция
  • Създават добавена стойност
  • Бъдат ориентирани към научно-изследователска дейност и иновации
  • Да целят произвеждане и развиване високотехнологични продукти / услуги     
  • Да допринесе за увеличаване на износа от региона


Награди:   
1. Тримата най-високо оценени предприемачи ще имат възможност да представят своите проектни идеи пред потенциални инвеститори от Турция, Литва и България   
2. Тримата победители ще получат и персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план

Конкурсът за иновативно предприемачество ще се проведе в трите партньорски държави които са партньори по проекта,и по този начин ще бъде осигурено споделянето на опит, добри практики и възможностите за комерсиализация в тези страни.

Ще очакваме кандидатури за участие в състезанието за иновативно предприемачество до 13 август 2020.

При нужда от допълнитена информация или помощ при регистрация, моля свържете се с нас на:

тел: +359 2 8117 525/505/515
имейл:een@bcci.bg

 


Начална дата на поканата : July 17 2020 Friday
Крайна дата на поканата : August 13 2020 Thursday