Arama Yap


Дейностите по проект „Концепция за международна иновационна мрежа“ включват обмяна на опит в областта на иновационните политики и усъвършенстване методите на сътрудничество между държавните институции, НПО, университети, центрове за трансфер на технологии и индустрията. Предвидено е и насърчаване на предприемаческия дух и култура чрез организиране на обучения и предоставяне на консултантски услуги. Програмата на обученията включва теми в областта на интелектуалната собственост и предприемачеството. Броят на обучените лица ще достигне общо 240 души, или по 80 души от България, Турция и Литва.

В рамките на проекта ще се проведе конкурс за иновативно предприемачество, който ще излъчи трима победители от трите държави. Избраните предприемачи ще участват в учебно пътуване в една от страните партньори и ще получат консултантска услуга за развитие на бизнес план.

Продължителността на проекта е 15 месеца.

При необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с Европейски информационен и иновационен център към БТПП:

Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 525 / 515/ 505
Е-mail:een@bcci.bg
http://www.bcci.bg

 

Дейностите по проект „Концепция за международна иновационна мрежа“ включват обмяна на опит в областта на иновационните политики и усъвършенстване методите на сътрудничество между държавните институции, НПО, университети, центрове за трансфер на технологии и индустрията. Предвидено е и насърчаване на предприемаческия дух и култура чрез организиране на обучения и предоставяне на консултантски услуги. Програмата на обученията включва теми в областта на интелектуалната собственост и предприемачеството. Броят на обучените лица ще достигне общо 240 души, или по 80 души от България, Турция и Литва.

В рамките на проекта ще се проведе конкурс за иновативно предприемачество, който ще излъчи трима победители от трите държави. Избраните предприемачи ще участват в учебно пътуване в една от страните партньори и ще получат консултантска услуга за развитие на бизнес план.

Продължителността на проекта е 15 месеца.

При необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с Европейски информационен и иновационен център към БТПП:

Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 525 / 515/ 505
Е-mail:een@bcci.bg
http://www.bcci.bg